به گزارش خبرگزاری برنا گلستان؛ هادی حق شناس شنبه 18 آبان 98 در چهاردهمین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت مناطق ساحلی استان گلستان(ICZM) با حضور مهندس خلیلی مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی ، تصریح کرد: از 980 کیلومتر سواحل دریای خزر ، 180 کیلومتر آن تحت تصرف است که باید آزاد سازی آن صورت گیرد.

وی افزود: سهم گلستان از تمامی تصرفات کمتر از 2 کیلومتر است و باید بر اساس جلسه امروز دستگاه های تصرف کننده نسبت به تخلیه سواحل اقدام نمایند.

استاندار گلستان یادآور شد: رعایت حریم دریا موجب حفظ این سرمایه ملی برای آیندگان خواهد شد و همه باید به عنوان یک وظیفه به آن توجه داشته باشند.

حق شناس خاطر نشان کرد: سهم گلستان از سواحل دریای خزر 131 کیلومتر است و خوشبختانه در گذشته دست اندازی های چندانی به آن صورت نگرفته اما تصرفات حداقلی هم باید تخلیه شوند.

لازم به ذکر است در این جلسه که با موضوع بررسی راهکارهای تعیین حریم 60 متری نوار ساحلی در استان برگزار شد، حاضرین نقطه نظرات خود را اظهار کردند.