به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ؛  این مسابقات در استان  همدان برگزار و تیم جهت یابی استان موفق به کسب مقام دوم تیمی این رقابت ها شد.

 تیم جهت یابی استان با این نتیجه به جمع 8 تیم پایانی کشور انتخابی تیم ملی راه یافت.

این مسابقات با حضور استان های کرمانشاه، همدان ، ایلام ،کردستان و لرستان در همدان برگزار و تیم استان لرستان هم برای اولین بار به این رقابت ها ، اعزام شد.

 با کسب این مقام ۵ نفر از اعضای تیم جهت یابی استان نیز به مسابقات کشوری انتخابی تیم ملی جهت یابی دعوت شدند.

تیم جهت یابی استان در  این رقابت ها با ترکیب ابراهیم زیوداری، مهدی پروانه،اکبر ولدی،علی سپهوند، باقر عطائی، محمد شیرزادی و داریوش اکبری ،شرکت کرد.