به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، مسئول کمیته ورزش اداره ها، سازمان‌ها و نهادهای هیئت ورزش همگانی خراسان رضوی در این خصوص گفت: علاوه بر کارکنان دستگاه‌های اجرایی، کارکنان نیروهای مسلح، بانک‌ها، شهرداری‌ها و اداره های نیمه دولتی استان نیز در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.
محمد رضا چین سری افزود: بانوان در رشته‌های ورزشی دارت، تنیس روی میز، آمادگی جسمانی، والیبال، بدمینتون، طناب کشی، تیراندازی با کمان و داژبال و کارکنان مرد نیز در رشته‌های دارت، آمادگی جسمانی، مچ اندازی، شنا، فوتسال، کشتی، شطرنج، بدمینتون، طناب‌کشی و تیراندازی با طپانچه با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.
وی ادامه داد: تاکنون این رقابت‌ها در رشته های دارت، تنیس روی میز و آمادگی جسمانی به پایان رسیده و مسابقات در رشته فوتسال نیز در هفته چهارم رقابت‌ها با حضور بیش از ۴۵۰ فوتسالیت از اداره های استان خراسان رضوی در حال برگزاری است.
مسئول کمیته ورزش اداره ها، سازمان‌ها و نهادهای هیئت ورزش همگانی خراسان رضوی گفت: این رقابت‌ها در سایر رشته های ورزشی به تناوب به صورت تیمی و انفرادی برگزار می‌شود.