دومین انتخابات مجمع سمن های جوانان خراسان جنوبی به حضور دکتر ترنیان ناظر وزارت ورزش و جوانان کشور و حسن عزیزی مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی برگزار شد.

لینک کوتاه خبر