به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، نشست صمیمی روسای هیات ورزشی و دبیران سمن ها با حضور ژاله فرامرزیان معاون مدیریت توسعه و منابع وزارت ورزش و جوانان کشور در سالن بانک ملت برگزار شد.

معاون مدیریت توسعه و منابع وزارت ورزش و جوانان کشور با بیان اینکه تعهد دولت برای ورزش و جوانان خراسان جنوبی به صورت کامل 17 میلیارد تومان است عنوان کرد: بخشی از این تعهدات در سفر رئیس جمهور محترم انجام شده است و امیدواریم به زودی به تعهدات خودمان عمل کنیم.

وی با اشاره به اینکه پیشنهادات اسختدامی های خودمان را سازمان استخدامی کشور دادیم گفت: در شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت به عنوان رئیس اداره پیشنهاد دادیم. فرامرزیان گفت: پروژه های استانی هر کدام سهم خودشان را دارند اما در وزارت ورزش و جوانان سه ردیف اعتباری برای خراسان جنوبی 12 میلیارد تومان پیش بینی کردیم که 5 میلیارد تومان متعلق به رئیس جمهور محترم است.

وی تاکید کرد:ک از سرجمع اعتبارات عمرانی از سه ردیف اعتباری تاکنون 16 میلیارد تومان پیش بینی کردیم اما سطح اعتبارات استان ماده 27 و به صورت مشارکتی با بخش خصوصی و کمک های فنی اعتباری می توانیم به بخش خصوصی و سرمایه گذاران اعطا کنیم.

وی با اشاره به اینکه دولت اگر می توانست به تنهایی مشکلات مردم را حل کند دست به سمت تشکل های مدنی دراز نمی کرد یادآورشد:  آنچه مسلم است سمن ها باید درخواست های متفاوت تری از دولت را بیان کنند.

معاون مدیریت توسعه و منابع وزارت ورزش و جوانان کشور با بیان اینکه  کارکنان وزارت ورزش و جوانان حقوق و مزایای کمتری دارند و همکارانم جز بخشنده ترین دستگاه های دولتی هستند عنوان کرد: طی دوسالی که من در وزارت ورزش و جوانان هستم بیش از 8 میلیارد تومان کمک بلاعوض به خراسان جنوبی اختصاص یافته است و رشد 90 درصدی را نسبت اوایل دهه 90 نشان می دهد.

وی با تاکید براینکه امیدواریم در مدل جدید برنامه ریزی و شاخص بندی جدید منابع کمکی  را صورت صحیح دسته بندی و به سمن ها بدهیم گفت: توجه ویژه به جوانان یکی از اولویت های وزارت ورزش و جوانان است چرا که در یک مدل مشورتی باید از ظرفیت جوانان بیشتر استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: سازمان های مردم نهاد نباید ردیف اعتباری درخواست کنید بلکه باید سهم مشارکتی خود را طلب کنید.

فرامرزیان عدم ثبات خانه های جوان را یکی از مهمترین مشکلات حوزه سمن ها دانست و بیان کرد: تاسیس خانه های جوان در سال 74 اتفاق افتاد و سال 80 خانه های غیردولتی و هنوز جایگاه اصلی خانه جوان اثبات نشد و تلاش میکنیم ردیف اعتباری برای آنها اختصاص دهیم.

وی در پایان یادآورشد: بیشترین فاروغ الحصیلان حوزه کارشناسی ارشد در خراسان جنوبی است و برای جذب سمن ها مبلغی را به آنها اختصاص می دهیم.

فرامرزیان به حوزه ورزش اشاره کرد و ادامه داد: 14 هزار هیئت ورزشی در کشور فعال اند و امسال 10 درصد از سهم فدراسیون را به هیات ورزشی اختصاص دادیم و بخشی را به روسای ادارات اختصاص دادیم و پرداختی های ما 20 درصد از دوسال گذشته تاکنون رشد داشته است.

وی از مبلغی ویژه برای هیات ورزشی که میزبانی مسابقات بانوان را در خراسان جنوبی برگزار کنند خبرداد و بیان کرد: سهم بانوان و ادارات شهرستان ها در ردیف های اعتباری باید دیده شود.

وی خاطرنشان کرد: اعتبارات ویژه ای از سهم ردیف اعتباری 27 صدم درصد پروژه های مشارکتی با سرمایه گذار درخصوص ایجاد هتل ورزشی در خراسان جنوبی اختصاص خواهیم داد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: