به گزارش برنا، اکبر بهنامجو در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل اظهار کرد: کوتاهی شهرداری‌ها در پرداخت نیم درصد سهم کتابخانه‌ها قابل قبول نیست و این سهم بایددر اختیار کتابخانه‌های عمومی قرار گیرد شاید برای شهرداری ها مبلغی نباشد اما برای نهاد کتابخانه های عمومی رقم قابل ملاحظه ای خواهد بود.

وی با بیان اینکه علاوه بر کتابخانه های عمومی کتابخانه های ادارات و مدارس نیز باید تجهیز شوند گفت:باید ترویج کتاب خوانی در ادارات، زندان ها و مدارس و نهادهای عمومی نیز نهادینه شود.

استاندار اردبیل با اشاره به اینکه آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد فرهنگی می تواند نقش قابل توجهی در ترویج کتابخوانی داشته باشد افزود:آموزش و پرورش با جامعه وسیعی از دانش‌آموزان سروکار دارد باید در راستای ارتقای فرهنگ مطالعه و ترویج کتاب خوانی تلاش خود را بکار گیرد.

بهنام جو در رابطه با احداث کتابخانه عمومی در شهرستان ها و مرکز استان گفت:پروژه‌های کتابخانه‌سازی در اردبیل در آستانه سفر رئیس جمهور جمع‌بندی شده و در ردیف پروژه‌های اولویت‌دار در این سفر برای دریافت اعتبار ارائه خواهد شد.

وی گفت:تلاش در راستای ارتقای فرهنگ مطالعه باید از درون جامعه شروع شده و نخبگان در این زمینه کوتاهی نکنند.

رئیس انجمن کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل همچنین تجهیز کتابخانه‌های عمومی استان در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی را مهم ارزیابی کرد و گفت: نقش مطالعه و کتاب در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقشی غیرقابل انکار است که این نقش باید در جامعه بیش از پیش پررنگ شود.

بهنامجو اهتمام به کتابخوانی را وظیفه همه ارگان‌های فرهنگی دانست و بیان کرد: در این زمینه نباید با نگاه رفع تکلیف عمل شود بلکه ضروری است تا با برگزاری مداوم و مستمر جلسات انجمن کتابخانه‌های عمومی استان سطح مطالعه را در اردبیل ارتقا داده شود.

در این جلسه مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، رئیس شورای اسلامی استان اردبیل، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مدیرکل راه و شهرسازی استان و جمعی از اعضای انجمن کتابخانه های استان پیشنهاد و راهکارهای خود را تشریح کردند.