به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ در رقابت های جام خوشه چین منطقه ۴ کشور که به میزبانی استان مرکزی  برگزار شد ورزشکاران الشتری در رشته های دو و میدانی،چوب کشی ،والیبال موفق به کسب مدال شدند.

امیر رضا قربانی دو و میدانی ماده 5000متر مقام دوم؛امیر حسین صالحی دو و میدانی ماده ۲۰۰متر مقام سوم؛امیر محمد امیری چوب کشی وزن 85– مقام دوم را کسب کردند .

همچنین در والیبال با ترکیب روح اله نظری ،ارمین منصوری ،حسام ندری،علیرضا صالحی،محمد رضا ندری  به مقام دوم تیمی دست یافتند.