به گزارش خبرگزاری برنا؛ شمسی اسدی روز سه شنبه در دومین مجمع انتخابات اعضای سازمان های مردم نهاد استان ایلام اظهار داشت:  امیدواریم شایسته ترین افراد اعضای اصلی انتخاب شوند و بتوانند آسیب های اجتماعی استان را به گوش دیگر دستگاه ها اجرایی برسانند.

وی افزود: این افراد در تدوین راهبردها و سیاست های حوزه جوانان کمک و همراهی خواهند کرد بنابراین این انتخابات دارای اهمیت است.

 اسدی یادآور شد: بعد از برگزاری انتخابات در صورتیکه پس از ۴۸ ساعت اعتراضی به انتخاب اعضا صورت نگیرد بعد از ۱۵ آذرماه فعالیت خود را شروع می کنند.

به گفته وی، این افراد بعنوان نمایندگان و صدای حوزه جوانان و سمن ها از استان هستند و باید بتوانند آسیب ها و وضعیت حوزه جوانان استان را به دیگر نهادها منتقل کنند.

اسدی تاکید کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی ایلام و نوار مرزی با کشور عراق سازمان های مردم نهاد استان باید بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان ایلام نیز در این مجمع گفت: استان ایلام با وجود کمتر توسعه یافته بودن دارای جوانانی است که با ایده های مضاعف و تلاش به استان های توسعه یافته خواهد رسید.

مظفر علیشاهی افزود: بزرگترین سرمایه های هر کشوری جوانان هستند که با فکر و اندیشه در مراکز صنعتی با فنآوری های جدید این ایده ها را به پول و سرمایه تبدیل می کنند.

وی یادآور شد: ایران بر مبنای قانون اساسی یک کشور دموکراتیک است و انتخابات یک حقوق مدنی است که به افراد برای انتخاب فرد شایسته داده شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان ایلام افزود: کاندیدها باید با کمک رای دهنده ها بتوانند یک وحدت رویه ایجاد و جوانان را به آینده ترغیب کنند.

علیشاهی تاکید کرد: افراد انتخاب شده باید برنامه های ملی را مدنظر داشته و مشارکت آنها در سطح ملی باشد و بتوانند سهم خود را از کشور دریافت کنند.

وی تصریح کرد: این افراد باید مطالبه گر باشند و چالش های استان را شناسایی، بررسی و در اولویت قرار دهند و بتوانند مسائل را برجسته و مسئولان را به این مسائل حساس کنند.

مجمع انتخابات سازمان های مردم نهاد استان ایلام با حضور ناظر وزارت ورزش و جوانان ، ۱۲ کاندید و ۷۹ رای دهنده و ۶۹ سازمان مردم نهاد در سالن اجتماعات هتل زاگرس ایلام برگزار شد.

در این مجمع ۹ نفر بعنوان اعضای اصلی و سه نفر بعنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: