به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ علیپور در مجمع انتخاباتی هیات انجمن های ورزشی استان لرستان گفت: رشته جذاب و پرهیجان پارکور به جمع رشته هایورزشی فدراسیون انجمن های ورزشی  بازگشته است .

او افزود: رشته پارکور سال گذشته از جمع رشته های فدراسیون انجمن های ورزشی جدا شد ولی  مجددا به این فدراسیون بازگشت.

گفتنی است رشته پارکور از جمله رشته هایی است که توسط هیات انجمن های ورزشی در سطح ستان فعال شده بود و به زودی نیز فعالیت های این رشته در استان ،از سر گرفته می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: