به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛  سلاطی در مجمع هیئت انجمن های ورزشی لرستان که با حضور علیپور رییس فدراسیون برگزارشد ضمن تقدیر و تشکر از حسن اعتماد و همراهی مجمع انتخاباتی هیات انجمن های ورزشی استان ،اظهار کرد: این حسن اعتماد را به نحو مطلوب و در راستای توسعه ورزش و فعالیت های ورزشی، پاسخ می دهیم.

اوافزود : به زودی و با هماهنگی هیات رئیسه هیات استان احکام جدید مسولان هیات شهرستان و کمیته های استان نیز صادر می شود.

رئیس هیات انجمن های ورزشی لرستان تصریح کرد: کسی از هیات استان حذف نخواهد شد و نگاه حذفی نخواهیم داشت.

سلاطی  بیان کرد: اما قطعا برای بهبود عملکرد و تقویت رشته های ورزشی و امورات هیات ، جابجایی های صورت می گیرد.

اوبه نگاه همه جانبه و پایدار به کلیه رشته های ورزشی هیات اشاره کرد و گفت: دو رشته پارکور و موی تای نیز مجددا به هیات انجمن های ورزشی استان اضافه شده است.

سلاطی  ادامه داد: مسولین این کمیته ها نیز به زودی معرفی و منصوب می شوند و در این زمینه نیز قطعا از ظرفیت های موجود و نیروهای جدید و تخصصی ، استفاده خواهیم کرد.

او تاکید کرد: با توجه به افزایش رشته ها، نیروهای جدیدی نیز برای تقویت هیات اضافه خواهند شد تا وضعیت عملکردی در بخش های مختلف از جمله تعداد بیمه شدگان، قهرمانی ها و اعزام ها ، دوره های آموزشی، فعالیت های فرهنگی و ... بیش از پیش ، ارتقا یابد.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: