به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ کریمی در دیداردو شهید ورزشکار شهیدان اصغر و رسول زیودارکه به همت پایگاه بسیح مالک اشتر اداره کل و  بمناسبت هفته بسیج ، انجام گرفت با بیان اینکه همه ما مدیون رشادتهای این پهلوانان هستیم،اظهار کرد:  آسایش و امنیت حال حاضر ما در گرو  شجاعت،ایثار و فداکاری این عزیزان است که با اهدا خون خود از جان و مال و ناموس مردم ایران دفاع کردند و درخت تنومند انقلاب اسلامی ایران را آبیاری کردند.

او در قسمتی از سخنان خود خطاب به مادر این دو شهید گفت: بنده با نهایت خضوع و احترام می گویم،شماافتخار استان و میهن عزیزمان هستید که چنین فرزندان افتخار آفرینی را در دامن خود به معراج رساندید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: