به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ؛ پایگاه قهرمانی و استعدادیابی استان لرستان سرپرست جدید خود را شناخت.

در حکمی که از طرف سید علی کریمی مدیرکل  ورزش و جوانان استان صادر شد رحمان حیدری به عنوان سرپرست جدید پایگاه قهرمانی و استعدادیابی استان منصوب شد.

رحمان حیدری از پرسنل دستگاه ورزش وجوانان لرستان است که ریاست ورزش و جوانان دوره چگنی،کارشناس ورزش استان و دفتر مدیریت را در کارنامه اداری خود دارد.

حیدری در حال حاضر رییس هیئت ورزش  همگانی لرستان است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: