به گزارش خبرگزاری برنا گلستان ؛ علی اکبر جهانشاهی در نشست خبری با اهالی رسانه به آخرین وضعیت پرداختی های بیمه سلامت در سال جاری اشاره کرد و گفت: پرداختی بیمه سلامت در بخش داروخانه ها و بیمارستان های دولتی غیر دانشگاهی تا شهریور 98 قطعی شده است.

وی افزود: بدهی بیمارستان های خصوصی و درمانگاه های دولتی غیر دانشگاهی تا مرداد 98 پرداخت شده است.

جهانشاهی با بیان اینکه پرداختی به پاراکلینیک ها و پزشکان نیز تا شهریور 98 قطعی شده است، به پرداختی های بخش دولتی دانشگاهی اشاره کرد و ادامه داد:  پرداختی های بیمارستان های دولتی دانشگاهی و مراکز بهداشت تا خردادماه 98 قطعی و همچنین 80 درصد علی الحساب ماه های تیر و مرداد تصویه شده است.

رئیس اداره امور مالی اداره کل بیمه سلامت استان گلستان پرداختی های بخش سطح یک روستایی اداره کل بیمه سلامت گلستان را نیز عنوان کرد و توضیح داد: پرداختی پرسنلی در این بخش تا شهریور 98 ، به صورت 80 درصد علی الحساب سپرده قطعی شده است و همچنین در بخش غیر پرسنلی در دو مرحله به صورت علی الحساب بالغ بر80 میلیارد ریال پرداخت شده است.

جهانشاهی اضافه کرد: در این هفته چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به داروخانه ها، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به بیمارستان خصوصی، یک میلیارد تومان به پاراکلینیک ها، بیش از ۷۰۰ میلیون تومان به پزشکان و بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان به درمانگاه غیردولتی پرداخت شد.

وی در خصوص مطالبات سال ۹۷ گفت: بدهی بخش دولتی و دانشگاهی ۴۴ میلیارد تومان و بخش خصوصی ۱۲ میلیارد تومان است.

وی در رابطه با بدهی های سال 97 توضیح داد: بدهی بیمارستان دولتی تا آذر پرداخت شده و ۸۰ درصد دی ماه را پرداخت کردیم و در بخش خصوصی پزشکان را تا بهمن ماه، بیمارستان خصوصی را تا آذر، پاراکلینیک ها را تا دی ماه، درمانگاه را تا بهمن ماه و داروخانه ها را تا بهمن پرداخت کردیم و سطح یک روستایی را کاملاً تسویه کردیم.

جهانشاهی یادآور شد: پرداخت یک ماه دولتی دانشگاهی 19 میلیارد تومان است که ما درخواست تخصیص موردی کرده ایم.

خبرنگار :علی اصغر سلیمانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: