به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛   رضائیان در جلسه کمیته برنامه ریزی پلدختر ،اظهار کرد: مدیران شهرستان مسائل مرتبط با اعتبارات را با جدیت تمام پیگیری کنند تا حق و حقوق شهرستان پلدختر احیا شود.

اوافزود: اگر اعتبارات اختصاص یافته به موقع جذب نشود اعتبارات شهرستان ما برگشت خورده و به جای دیگر اختصاص داده می شود و لذا برای ما افت خواهد داشت که نتوانیم اعتبارات اختصاصی را جذب نکنیم .

سرپرست فرمانداری پلدختر خاطر نشان کرد: در برنامه زمان بندی شده باید اعتبارات جذب و به پروژه ها تزریق شوند.

رضائیان تصریح کرد: مدیران شهرستان مصوبات بحران را پیگیری کنند و به طوری ویژه پیگیر احقاق حق شهرستان شوند و هر جا هم نیاز بود از ظرفیت های موجود در پیگیری ها بهره برده شود.

او گفت: مدیران باید با جسارات پیگیر اعتبارات شهرستان باشند تا ریالی از اعتبارات اختصاصی برگشت نخورد.

خبر: عباس دارایی

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: