به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛  مرادپور روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران  در خصوص وضعیت بارندگی اخیر در استان گفت :میزان بارش نقطه ای سامانه اخیر از شروع بارندگی در بامداد روز دوشنبه 11 آذر 98 تا ساعت 10 صبح  روز سه شنبه 12 آذر 98 در ایستگاههای هواشناسی مستقر در مراکز شهرستانهای استان لرستان به ترتیب پلدختر  57.9 ،رومشکان   54.4،کوهدشت  51.7،نورآباد      51.6،سراب دوره  49.9،الشتر     34.0،خرم آباد  32.0،بروجرد 25.6،دورود  15.0فازنا     9.6و الیگودرز 1.8 میلیمتر بوده که بیشترین بارندگی در پلدختر با  57.9 و کمترین بارندگی در الیگودرز بمقدار 1.8 به ثبت رسیده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: