به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، سعید رضایی در بازدید از نمایشگاه گفت: هرچقد بروکراسی اداری کمتر و هدفگذاری ها نزدیکتر شود، بسیاری از موضوعات حل و فصل خواهد شد. 

وی ادامه داد: زمانی که افراد و ارگان ها بصورت جزیره ای عمل می کنند باعث قفل شدن کارها می شود و هدف همه باید ارائه خدمت باشد تا در نهایت مشکلات رفع شود. 

رضایی در خصوص تاثیرات همگرایی بین دستگاه ها نیز گفت: در بسیاری از مواقع حسن نظر و همگرایی باعث شده تا بروکراسی اداری کمتر شود و به سرمایه گذاران کمک شود و با توجه به اینکه سرمایه گذار مدت بازپرداخت سرمایه خود را محاسبه میکند، زمان اهمیت زیادی دارد و برای تمام موارد زمانبندی دارند تا به موقع بتواند تسهیلات خود را پرداخت کند. 

معاون بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف خراسان تصریح کرد: روابط بین شهرداری و اداره اوقاف و امور خیریه بسیار خوب است و حتی بهتر از این می تواند باشد و با توجه به وجود اختیارات شهرداری ها و همچنین وجود اراضی وقفی در شهرها که بحث نظارت آن بر عهده اوقاف است، تعاملات زیادی بین شهرداری و اوقاف وجود دارد که خوشبختانه این تعاملات قابل قبول است.

وی اظهار داشت:شهرداری یک نهاد عمومی است و خیر و منفعت آن قرار است به عموم مردم جامعه برسد و از این جهت با اوقاف همسو است و اوقاف نیز نتیجه عمل خیر افرادی است که دارایی خود را برای منفعت عموم مردم وقف می کنند.

وی همچنین در خصوص نمایشگاه گفت: برپایی اولین نمایشگاه جذب سرمایه گذاری و اقتصاد شهری اتفاق بسیار خوبی بود که رخ داد و با اینکه اولین بار است که برگزار می شود اما از سطح خوبی برخوردار  بود و به لحاظ شکل کار نیز قابل قبول است.

رضایی افزود: وقتی سرمایه گذار تمام این پتانسیل ها را کنار هم می بیند و با آن ها آشنا می شود،  فرصت بسیار خوبی می باشد که این نمایشگاه ایجاد کرده است.

شایان ذکر است اولین نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری و اقتصاد شهری ۱۲ الی۱۶ اذرماه از ساعت ۱۶ الی۲۲ برای بازدید عموم آزاد است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: