به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ میلاد صحرایی ،اظهار کرد: این دوره با حضور 70 نفر  ورزشکار در سالن شهدای شهرستان دلفان برگزار شد.

 اوافزود: مسولیت برگزاری این دوره بر عهده حمید صحرایی دبیر هیات انجمن های ورزشی شهرستان دلفان و دکتر محمود مردانی مسول کمیته  فرهنگی و انضباطی هیات شهرستان دلفان بود.

رئیس هیات انجمن های ورزشی دلفان گفت : داوری این دوره نیز بر عهده آقایان طاها عبدلی ، فرزاد شاگلی ، حمید صحرایی ، علی بهاری و حسین قاسمی بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: