به گزارش برنا،با حضور ابراهیمی معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان اردبیل ، برادران سرپرست و صادق زاده معاون پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل مراسم تودیع و معارفه ذیحساب اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل برگزار شد .

دراین مراسم معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان اردبیل با بیان اینکه مدیریت مالی کاری سخت و حساس است افزود : وظیفه ما اعمال نظارت است و این نظارت باید با دوستی و همدلی مسئولین اداره کل صورت گیرد و همه کارها بر مبنای قوانین و مقرارات پیش رود تا خللی در کار بوجود نیاید .
او ادامه داد: همه ما باید به نحوی عمل کنیم که رضایت مردم و کارکنان که رضایت خداوند نیز در آن است محقق شود.
همچنین برادران سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل نیز ضمن قدردنی اززحمات علی شهبازی ذیحساب سابق اداره کل ، حضور ناصر اسد اللهی را موجب خیر و برکت برای اداره کل دانست
در ادامه ضمن قدردانی از زحمات علی شهبازی ذیحساب سابق اداره کل ورزش و جوانان استان ، ناصر اسداللهی بعنوان ذیحساب اداره کل معرفی شد .
ناصر اسداللهی پیش از این به عنوان معاون ذیحساب اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل فعالیت می کرد .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: