به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز؛ حسن طباطبایی بااشاره به پتانسیل و ظرفیت های استان البرز در رشته ورزشی کاراته، اظهار کرد: باید از این پتانسیل نهایت بهره را ببریم و در این راستا کمک تمامی اعضای مجمع باعث موفقیت رئیس منتخب و رشد کاراته استان خواهد شد.
 
وی با تأکید بر لزوم استفاده از توان همه ی اعضای هیئت کاراته عنوان کرد: ساماندهی کردن هزینه ها و اعتبارات می تواند بخش مهمی از نیازهای مالی هیئت را بر طرف نماید.
طباطبایی همچنین از تلاش برای ارزان کردن کاراته سخن گفت و افزود: از امروز رقابت بین کاندیداهای احراز پست ریاست هیئت تمام شده و همه می بایست مانند یک خانواده تنها به توسعه کاراته استان و کشور فکر کنیم.
 
وی تصریح کرد: ایران امروز یکی از قدرت های بزرگ کاراته جهان است و از هم اکنون برای کسب سهمیه المپیک 2020 برنامه ریزی کرده ایم.
 
...
 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: