به گزارش خبرگزاری برناازلرستان  ؛سرهنگ "احمدرضا احمدیان" گفت :  ماموران پلیس اداره نظارت براماکن عمومی  طرح کنترلی ونظارتی  بر واحدهای صنفی مراکز اقامتی ها درمرکزاستان وشهرستان های تابعه  به مدت2روز اجرا گردند .

او نتایج طرح را  به شرح زیر اعلام داشت:

1- بازدیدازواحدهای صنفی :65 فقره

2- تذکرات صادره به واحدهای متخلف :55فقره

3- تعهدات اخذ شده به علت عدم رعایت ضوابط:26فقره

4- اخطارپلمب به واحدهای متخلف :9فقره

5- پلمب واحدهای متخلف :5واحد .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: