به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ علی نظری اظهار کرد: در حوضه گرگانرود تاکنون بیش از 106 کیلومتر ، در حوضه رودخانه قره سو بیش از 61کیلومتر ، در حوضه رودخانه اترک نیز حدود 23.5 کیلومتر ودر حوضه نکارود و خلیج گرگان نیز حدود 10کیلومترلایروبی تاکنون انجام شده است و به طور مستمر نیز این عملیات ادامه دارد.

نظری با بیان اینکه، در حین سیل نیز 104 کیلومتر از رودخانه ها و کانال ها لایروبی انجام شد، افزود: انجام 21 کیلومتر حفر کانال، 26 کیلومتر تعویض کانال ها ، بیش از 2 کیلومتر دایک حفاظتی و 30 متر لوله گذاری از اهم اقدامات شرکت آب منطقه ای استان در حین سیل سال جاری جهت کنترل آبهای سطحی (سیلاب) بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: