به گزارش برنا،محمد شهباز علیزاده بر لزوم توسعه این ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی در زندان های استان اردبیل تاکید کرد و گفت: با توجه به بعد فرهنگی و معنوی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی این ورزش باستانی می تواند نقش مهمی در ارتقای سلامت روانی و جسمی زندانی ها داشته باشد.

رئیس هیات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان ادامه داد: این ورزش دارای هویت ایرانی و اسلامی است و تنها ورزشی است که فرهنگ پهلوانی و جوانمردی در آن بصورت عینی ترویج داده می شود.
محمد شهباز علیزاده نقش زورخانه هارا در ترویج فرهنگ حسنه گلریزان مهم دانست وخاطرنشان کرد : از ایام قدیم جشن های گلریزان برای آزادی زندانیان مالی و تهیه جهیزیه نیازمندان در زورخانه ها انجام می گرفت و اکنون انتظار داریم ستاد دیه در ترویج این فرهنگ حسنه در زورخانه های استان با همکاری این هیات اهتمام بورزد.
او از امادگی این هیات برای تجهیز زندان های استان اردبیل به ادوات این ورزش خبر داد و گفت: این هیات آماده است علاوه بر تجهیزات این ورزش ، مربیان و مرشدان خبره استانی را جهت آموزش زندانیان و کارمندان در اختیار این سازمان قرار داده و برای اعزام به مسابقات آموزش بدهد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: