به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی در این خصوص گفت: میزان بارش باران  از ابتدای مهرماه امسال تاکنون در شهرستان‌های درگز، سرخس، سبزوار، قوچان، کلات، چناران، مشهد و ریوش نسبت به دوره آماری بلند مدت کاهش یافته است و در سایر شهرستانهای خراسان رضوی طی این مدت  افزایش بارندگی ثبت شده است.

دکتر محسن عراقی زاده افزود: بیشترین کاهش بارندگی طی این مدت در درگز با ۲۲ درصد و پس از آن در سبزوار با ۲۰ درصد کاهش ثبت شده است.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون ۷۳ میلیمتر باران در مشهد باریده است که این میزان نسبت به دوره آماری بلند مدت ۱۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی گفت: طی سال زراعی جاری تاکنون به طور میانگین ۹۶ میلیمتر باران در استان خراسان رضوی باریده است که نسبت به دوره آماری بلند مدت افزایش ۲۷ درصدی و نسبت به سال گذشته دو درصد کاهش یافته است.

عراقی زاده افزود: طی این مدت بیشترین افزایش میزان بارندگی از ایستگاه رشتخوار با ۲۰۵ درصد افزایش و پس از آن تربت جام و خواف با ۱۳۳ و ۱۲۹ درصد رشد رخ داده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: