به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ محمود زاده که  روز دوشنبه در آیین کلنگ زنی پروژه 870 واحدی طرح اقدام ملی مسکن خرم آبادسخن می گفت با بیان این مطلب  ، اظهار کرد: در حال حاضر  در مرحله معرفی متقاضیان به پروژه قرار داریم.

او با بیان اینکه 61 درصد ثبت‌نام کنندگان لرستانی واجد شرایط هستند، افزود: در لرستان در مرحله اول هزار و 700 نفر را ثبت نام کرده اند.

 معاون راه وشهرسازی با بیان اینکه  سهمیه لرستان حدود 10 هزار و 700 واحد است ،تصریح کرد: قرار است حدود 4 هزار و 800 واحد در شهرهای بزرگ استان و 3 هزار واحد در شهرهای کوچک و 3 هزار واحد مسکونی  در بافت فرسوده استان ساخته شود.  

محمودزاده سایت مسکن  خرم آباد را یکی از پروژه های نادر کشور دانست و گفت: اگر شرایط اعم از تأمین زمین انجام شود به زودی مرحله دوم ثبت نام را نیز خواهیم داشت.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: