به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ قاسم مارزلو اظهار کرد: تفاهم‌نامه طرح سرباز مهارت بین اداره کل ورزش و جوانان استان و جهاد دانشگاهی امضاء شد.

وی ادامه داد: این طرح به منظور ارتقاء مهارتهای فردی و اجتماعی جوانان و استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت عظیم نیروی جوان ، مستعد و تحصیل ‌کرده کشور در جهت توسعه پایدار در زمینه های فرهنگی ، آموزشی ، اجتماعی ، ورزشی ، کارافرینی و اشتغال و توانمند سازی ۶۰۰ سرباز در گلستان اجرا خواهد شد.

مارازلو توضیح داد: براساس این تفاهم‌نامه در مدت یکسال جوانان تحت پوشش آموزشهای مهارتهای عمومی اشتغال و مهارتهای عمومی زندگی قرار میگیرند.

وی تاکید کرد: سربازان جوان به مدت ۸۰ ساعت تحت این آموزش ها قرار خواهند گرفت.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: