به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که جنبه عمومی دارد پالایش و مسدودسازی آن با مدعی العموم است:

۱_انتشار هر گونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (بند ۳ و ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی آن)

۲-انتشار هر گونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض آمیز، اعتصاب، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

٣-انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروههای ضدانقلاب و معاند (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۴- انتشار هجو یا هجویه و یا هر گونه محتوای توهین آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

۵-انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروههای قانونی از انتخابات (ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

۶-استفاده از سایتها و وبلاگهای رسمی نهادها و دستگاههای دولتی جهت بهره برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی

(شایان ذکر است تمامی شرکت ها، موسسات، شهرداریها، سازمانها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده میشوند. (ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

۷- درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده ۵۶ قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی آن)

۸-انتشار هر گونه محتوا در جهت تحریک، ترغیب، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، جعل اوراق تعرفه، رأی دادن بیش از یک بار و سایر روش های تقلب در رای گیری و شمارش آراء. (ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی)

۹_انتشار هر گونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضاء شعب. (بند ۱۶ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

 

۱۰-استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می باشند. (بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات) |

۱۱-انتشار هر گونه محتوا در جهت توهین، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام، قوای سه گانه، سازمان های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره برداری انتخاباتی، (مواد ۵۰۰، ۶۹۸ ، ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای)

۱۲-انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه بندی محرمانه و سری( مرتبط با انتخابات.(ماده ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرایم رایانه ای و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۱۳_انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت ها، شمارش آراء، ادعاهای بی اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک. (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند

شکایت شاکی خصوصی

۱_انتشار ادعاهای کذب و غیر واقعی توسط نامزدها در خصوص دارا بودن سابقه مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی و مدرک تحصیلی. (ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب ۸۸/ ۱۲ / ۶ )

۲_انتشار هر گونه محتوای تبلیغاتی علیه داوطلبان نمایندگی، توسط دیگر داوطلبان نمایندگی و یا طرفداران آنان (مواد ۶۵ و ۸۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

۳_انتشار هر گونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی و نشر اکاذیب و تبلیغ علیه آنها. (مواد ۶۴ و ۶۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۰ قانون مطبوعات)

۴_انتشار صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخاباتی بدون رضایت آنها به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت آنان گردد. (ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای)

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: