به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ؛ رییس هیئت دوچرخه سواری لرستان  در این خصوص به برنا ،اظهار کرد: برای اولین بار تیم دونفره بانوان رای  آموزش مکانیسین حرفه ای دوچرخه به فدراسیون دوچرخه سواری اعزام شدند.

فرهاد دیناروند افزود: خانم ها نیلوفر ترک و  پروین کریمی دوبانوی خرم آبادی هستند که  جهت  آموزش مکانیسین حرفه ای دوچرخه به فدراسیون دوچرخه سواری کشور اعزام شده تا  کادر اعزامی تیم دوچرخه سواری بانوان کامل  گردد.

 اوبا بیان اینکه این  اقدام  برای اولین بار در تاریخ دوچرخه سواری استان لرستان صورت می گیرد، تصریح کرد: هدف ما ارتقا دوچرخه سواری در استان به صورت علمی وفنی است .

 دیناروند خاطر نشان کرد: رشد ورزش دوچرخه سواری در رده پایه و حوزه بانوان به توسعه این ورزش در سطح استان کمک می کند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: