به گزارش برنا،محمدباقر نوبخت در گفت و گویی با سیمای استان اردبیل افزود: تمام اختیارات لازم به نماینده دولت در استان اردبیل در خصوص استفاده از ظرفیت های اعتباری از جمله تنخواه دستگاهها و در صورت نیاز اعتبارات ملی داده شده است.

وی بیان کرد: در صورتی که ظرفیت های اعتباری استانی کفاف رفع نیازهای شهرستان خلخال را نکند، هر مقدار لازم باشد از محل اعتبارات ملی اختصاص می یابد.نوبخت اظهار کرد: دولت در کنار مردم اردبیل و اهالی نجیب شهرستان خلخال بوده و  هر چیزی ستاد مدیریت بحران استان تشخیص دهد، عمل خواهد شد.

وی افزود: با استان های همجوار و معین هم هماهنگ می کنیم تا امکانات تجهیزاتی و  بودجه ای  لازم را  در اختیار قرار استان اردبیل قرار دهند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اختصاص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای مراحل مقدماتی تونل خلخال ، اسالم گفت: در مراحل بعدی هم اعتبار مورد نیاز این تونل تامین می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: