به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمد کریمی گفت: مجموع آرای صحیح مأخوذه شهرستان قائنات و زیرکوه ۷۲ هزار و ۲۸۲ رأی بوده است.

فرماندار قائن بیان‌کرد: از این تعداد آقای سلمان اسحقی با کسب ۲۱ هزار و ۹۳۴ رأی بیشترین آرا را به خود اختصاص داد.

کریمی ادامه‌داد: همچنین آقای بصیری با ۱۴ هزار و ۶۵۹ رأی، جلالی با ۱۴ هزار و ۴۹۶ رأی و آقای وجدی نیز با هشت هزار و ۹۵۵ رأی در رتبه‌های بعدی بوده‌اند.

وی افزود: همچنین احمدی با چهار هزار و ۸۷۸، آقای آصف رضایی چهار هزار و ۱۰۴ رأی، آقای سیدجواد احمدی هزار و ۸۲۸ رأی، آقای حسینی مقدم هزار و ۲۳۲ رأی و آقای بلوطی با ۱۹۶ رأی را به خود اختصاص داده‌اند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: