به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، حسن جعفری، رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی، اظهار کرد: از مجموع 12 حوزه انتخابیه اصلی استان، تعداد 1.753.644 برگ رای صحیح اخذ شده است.

وی افزود: از مجموع آرای مأخوذه، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی با کسب 62.5 درصد آرا به عنوان نماینده برگزیده مردم از حوزه انتخابیه خراسان رضوی انتخاب شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: