به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛  خدایی در گفت وگوی خبری با بیان اینکه  معمولان ۲ هزار و ۱۰۰ مشترک دارد ، اظهار کرد: گاز شهر معمولان به علت وقوع سیلاب  ۴۸ ساعت  قطع بود.

او با بیان اینکه گاز شهر معمولان با ۲ هزار و ۱۰۰ مشترک  حدود ۲ روز با قطعی گاز مواجه شد،افزود: بعد از فروکش آب رودخانه کشکان، نیروهای شرکت گاز لرستان برای اتصال خط انتقال گاز شهر معمولان اقدام کرده و گاز این شهر را بعد از ۴۸ ساعت وصل کردند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: