به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ نیکبخت روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران ، اظهار کرد: طی نتایج رسیده از انستیتو پاستور یک مورد دیگر در شهرستان سلسله مثبت اعلام شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطر نشان کرد:  این مورد یک مرد هشتاد ساله است که هم اکنون تحت کنترل کامل قرار دارد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: