به گزارش خبر گزاری برنا از گرگان: هادی حق شناس در جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا اظهار کرد: کلیه درمانگاه های بخش خصوصی از ۲۵ اسفند تا ۱۸ فروردین به ارایه خدمت می پردازند و خروج پزشکان از استان در این ایام ممنوع خواهد بود و همچنین مرخصی مدیران تا ۱۵ فروردین لغو شده است.

استاندار گلستان گفت : بیش از 150 کشور در دنیا درگیر ویروس کرونا شدند و هر یک به شکلی به دنبال مبارزه و مقابله با این ویروس هستند ولی همه به دنبال این هستند که یک انقطاعی بین مردم برای مدت چهارده روز به وجود بیاید و اماکن عمومی تعطیل شود.

دکتر حق شناس افزود: به عقیده کارشناسان پزشکی و پزشکان برخی از داروها مثل «تامی فلو» بر این ویروس کارساز نیست اما افزایش قیمت این قرص بازار کاذبی به وجود آورده بود.

همچنین در این جلسه عبدالرضا  فاضل ریاست دانشگاه علوم پزشکی و دیگر مدیران حاضر در جلسه گزارشی از آخرین اقدامات و فعالیت ها ارایه کردند.

در این جلسه با پیشنهاد دکتر حق شناس مقرر شد ۵ هزار بسته حمایتی توسط شخص مدیران و اتاق های اصناف شهرستان ها برای خانواده های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد تهیه شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: