به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ درویش علی حسن زاده  اظهار کرد : با عنایت به برگزاری جشنواره بهاره همدلی مردم و اصناف ، و نظر به اینکه توسعه و استفاده از ظرفیت کسب و کارهای مجازی در تمام دنیا مورد استفاده قرار گرفته و استقبال می گردد و با هدف کاستن از رکود موجود در بازار ، واحدهای صنفی را به استفاده از ظرفیت کسب و کارهای مجازی توصیه و تشویق می نمائیم .

وی گفت : نظر به اهمیت موضوع، این سازمان در نظر دارد از طریق هدایت و پیگیری جدی اتاق ها و اتحادیه های صنفی در همکاری با تولید کننده گان اعم از صنفی و صنعتی با شبکه فروشگاههای مجازی دارای مجوز ای نماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امکان فروش و عرضه محصولات در بستر اینترنت بصورت بازارگاه (MARKETPLACE ) را با رعایت شرایط و ضوابط تسهیل نماید ،  تا موجب ترغیب مردم به خرید شده و تا حدی از رکود شدید در بازار کاسته شود . 

به گفته حسن زاده ، اصناف و تولیدکنندگان متقاضی می توانند به درگاه مرتبط با این موضوع که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به آدرس BAHAR99.IR ایجاد شده از جزئیات طرح و شرایط و شیوه اجرا مطلع گردند .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: