به گزارش خبرگزاری برنا؛ بنا بر اعلام روابط عمومی بیمه سلامت استان تهران، نحوه پذیرش بیمه شدگان مشکوک و مبتلا به بیماری کرونا در صندوق سایر اقشار نظام ارجاع بیمه سلامت استان تهران به این ترتیب است که پزشکان عمومی شاغل در مراکز تعیین شده (مشتمل بر اورژانس بیمارستان‌ها و مراکز ۱۶ ساعته خدمات جامع سلامت) و کلیه متخصصین عفونی و داخلی، اعم از طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد صندوق سایر اقشار‌ نظام ارجاع‌ (بدون رعایت نظام ارجاع) ملزم به ویزیت بیمه شدگان با درج مهر مرکز روی نسخ هستند و نسخ تجویزی در کلیه داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک طرف قرارداد نظام ارجاع‌ با رعایت سایر ضوابط قابل پذیرش است.

همچنین اسامی بیمارستان‌های ریفرال تهران (تحت پوشش بیمه سلامت) برای درمان بیماران کووید - ۱۹ به شرح زیر است:

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: