به گزارش برنا آذربایجان غربی، اوقات شرعی ارومیه در ماه رمضان ۹۹ به شرح زیر است:

روز تاریخ تاریخ قمری اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
شنبه ۱۳۹۹/۲/۶ ۱ رمضان ۰۵:۰۷ ۰۶:۴۱ ۱۳:۲۸ ۲۰:۱۴ ۲۰:۳۴ ۰۰:۴۱
یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۷ ۲ رمضان ۰۵:۰۶ ۰۶:۴۰ ۱۳:۲۷ ۲۰:۱۵ ۲۰:۳۵ ۰۰:۴۰
دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۸ ۳ رمضان ۰۵:۰۴ ۰۶:۳۹ ۱۳:۲۷ ۲۰:۱۶ ۲۰:۳۶ ۰۰:۴۰
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۹ ۴ رمضان ۰۵:۰۲ ۰۶:۳۸ ۱۳:۲۷ ۲۰:۱۷ ۲۰:۳۷ ۰۰:۴۰
چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۰ ۵ رمضان ۰۵:۰۱ ۰۶:۳۷ ۱۳:۲۷ ۲۰:۱۸ ۲۰:۳۸ ۰۰:۳۹
پنجشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۱ ۶ رمضان ۰۴:۵۹ ۰۶:۳۵ ۱۳:۲۷ ۲۰:۱۹ ۲۰:۳۹ ۰۰:۳۹
جمعه ۱۳۹۹/۲/۱۲ ۷ رمضان ۰۴:۵۸ ۰۶:۳۴ ۱۳:۲۷ ۲۰:۲۰ ۲۰:۴۰ ۰۰:۳۹
شنبه ۱۳۹۹/۲/۱۳ ۸ رمضان ۰۴:۵۶ ۰۶:۳۳ ۱۳:۲۷ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۱ ۰۰:۳۹
یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۴ ۹ رمضان ۰۴:۵۵ ۰۶:۳۲ ۱۳:۲۷ ۲۰:۲۲ ۲۰:۴۲ ۰۰:۳۸
دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۵ ۱۰ رمضان ۰۴:۵۳ ۰۶:۳۱ ۱۳:۲۶ ۲۰:۲۳ ۲۰:۴۳ ۰۰:۳۸
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۱۶ ۱۱ رمضان ۰۴:۵۲ ۰۶:۳۰ ۱۳:۲۶ ۲۰:۲۴ ۲۰:۴۴ ۰۰:۳۸
چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۷ ۱۲ رمضان ۰۴:۵۰ ۰۶:۲۹ ۱۳:۲۶ ۲۰:۲۴ ۲۰:۴۵ ۰۰:۳۷
پنجشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۸ ۱۳ رمضان ۰۴:۴۹ ۰۶:۲۸ ۱۳:۲۶ ۲۰:۲۵ ۲۰:۴۶ ۰۰:۳۷
جمعه ۱۳۹۹/۲/۱۹ ۱۴ رمضان ۰۴:۴۷ ۰۶:۲۷ ۱۳:۲۶ ۲۰:۲۶ ۲۰:۴۷ ۰۰:۳۷
شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۰ ۱۵ رمضان ۰۴:۴۶ ۰۶:۲۶ ۱۳:۲۶ ۲۰:۲۷ ۲۰:۴۷ ۰۰:۳۷
یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۱ ۱۶ رمضان ۰۴:۴۵ ۰۶:۲۵ ۱۳:۲۶ ۲۰:۲۸ ۲۰:۴۸ ۰۰:۳۶
دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۲ ۱۷ رمضان ۰۴:۴۳ ۰۶:۲۴ ۱۳:۲۶ ۲۰:۲۹ ۲۰:۴۹ ۰۰:۳۶
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۳ ۱۸ رمضان ۰۴:۴۲ ۰۶:۲۳ ۱۳:۲۶ ۲۰:۳۰ ۲۰:۵۰ ۰۰:۳۶
چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۴ ۱۹ رمضان ۰۴:۴۱ ۰۶:۲۲ ۱۳:۲۶ ۲۰:۳۱ ۲۰:۵۱ ۰۰:۳۶
پنجشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۵ ۲۰ رمضان ۰۴:۳۹ ۰۶:۲۱ ۱۳:۲۶ ۲۰:۳۱ ۲۰:۵۲ ۰۰:۳۵
جمعه ۱۳۹۹/۲/۲۶ ۲۱ رمضان ۰۴:۳۸ ۰۶:۲۰ ۱۳:۲۶ ۲۰:۳۲ ۲۰:۵۳ ۰۰:۳۵
شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۷ ۲۲ رمضان ۰۴:۳۷ ۰۶:۱۹ ۱۳:۲۶ ۲۰:۳۳ ۲۰:۵۴ ۰۰:۳۵
یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۸ ۲۳ رمضان ۰۴:۳۶ ۰۶:۱۹ ۱۳:۲۶ ۲۰:۳۴ ۲۰:۵۵ ۰۰:۳۵
دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۹ ۲۴ رمضان ۰۴:۳۵ ۰۶:۱۸ ۱۳:۲۶ ۲۰:۳۵ ۲۰:۵۶ ۰۰:۳۵
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۳۰ ۲۵ رمضان ۰۴:۳۳ ۰۶:۱۷ ۱۳:۲۶ ۲۰:۳۶ ۲۰:۵۷ ۰۰:۳۵
چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۳۱ ۲۶ رمضان ۰۴:۳۲ ۰۶:۱۶ ۱۳:۲۶ ۲۰:۳۷ ۲۰:۵۷ ۰۰:۳۴
پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ ۲۷ رمضان ۰۴:۳۱ ۰۶:۱۶ ۱۳:۲۶ ۲۰:۳۷ ۲۰:۵۸ ۰۰:۳۴
جمعه ۱۳۹۹/۳/۲ ۲۸ رمضان ۰۴:۳۰ ۰۶:۱۵ ۱۳:۲۶ ۲۰:۳۸ ۲۰:۵۹ ۰۰:۳۴
شنبه ۱۳۹۹/۳/۳ ۲۹ رمضان ۰۴:۲۹ ۰۶:۱۴ ۱۳:۲۷ ۲۰:۳۹ ۲۱:۰۰ ۰۰:۳۴

نویسنده: سینا پسران افشاریان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: