به گزارش خبرگزاری برنا؛ اصلاندوز / خلخال / گرمی / نیر جزو شهرستانهای دارای وضعیت سفید در استان تا 14 اردیبهشت 99 اعلام شده اند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: