به گزارش خبرگزاری برنا؛  خانمیرزا  و کیار دو شهرستان دارای وضعیت سفید در استان تا 14 اردیبهشت 99 اعلام شده اند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: