به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز سه شنبه - ۳۰ اردیبهشت ماه- با میانگین ۷۵ در وضعیت سالم ثبت شد.

کیفیت هوای این کلانشهر بر پایه داده‌های ایستگاه‌های پایش برخط در ساعات نخست امروز نیز با میانگین ۹۵ در وضعیت سالم قرار دارد.

بر این اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد ۱۰۸، خیابان استانداری روی عدد ۹۲، خیابان پروین روی عدد ۷۳، بزرگراه خرازی روی عدد ۸۸، خیابان رودکی روی عدد ۹۸ و خیابان دانشگاه روی عدد ۱۰۷ گزارش می‌شود.

همچنین کیفیت هوا در شهرهای شاهین شهر با میانگین ۷۶، مبارکه با میانگین ۶۸ و نجف آباد با میانگین ۶۳ در وضعیت سالم و در کاشان با میانگین ۱۳۶ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است؛ وضعیت کیفی هوا در سایر ایستگاه‌های پایش شهرستان‌ها در دسترس نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن، دی اکسیدگوگرد،، وی ش ترکیبات نیتروژن دار، ازون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: