به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، مدیر کل زندان‌های استان اصفهان گفت:در برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت دیشب، سه زندانی دیگر از استان اصفهان از زندان آزاد شدند.

 

اسدالله گرجی زاده ادامه داد:این زندانیان با بدهی بیش از ۵ میلیارد و ۳۸۲ میلیون ریالی خیران اصفهانی از بند زندان رهایی یافتند.

 

وی ادامه داد:بیش از ۱۴۷ میلیون ریال از این بدهی را شاکیان گذشته کردند و بیش از سه میلیارد و ۶۵۶ میلیون را نیز خیران کمک کردند و بقیه این بدهی نیز از طریق آورده زندانیان پرداخت شد.

گرجی زاده گفت: از ابتدای ماه ضیافت الهی تاکنون با مشارکت بیش از ۷۹ میلیارد ریالی خیران زمینه آزادی ۷۹ زندانی جرایم غیر عمد از زندان‌های استان اصفهان فراهم شده است.

یادآور می شود مردم بخشنده اصفهان می‌توانند به منظور آزادی محکومان مالی، کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب‌های ۰۱۰۵۵۰۶۳۷۰۰۰۷ بانک ملی، ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۵۴۳۲۱ ستاد دیه، ۰۱۰۲۶۷۹۳۶۶۰۰۷ بانک صادرات و شماره شبا ir۸۶۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۵۰۶۳۷۰۰۰۷ ارسال کنند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: