به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان،جهت اطلاع ازتاخیر وتغییربرنامه پروازی باتلفن ۱۹۹ از اصفهان وشماره ۳۵۲۷۵۲۰۰ ازشهرستانهاتماس گرفته و یابه سایت فرودگاه به آدرس https://isfahan.airport.ir مراجعه فرمایید.

33333333333333

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: