به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، رئیس حوزه علمیه اصفهان گفت: میزان زکات فطرۀ مکلّفانی که فقیر نیستند، برای خودشان و اشخاص تحت تکفّل، به ازای هر نفر، تقریباً سه کیلوگرم گندم یا جو یا خرما یا برنج و مانند آن است که باید به مستحق بدهند و اگر پول یکى از این‌ها را هم براساس قیمت رایج محلّ زندگی خود بپردازند کافی است.

آیت ا... مظاهری افزود: زکات فطرۀ کسانی که در شب عید فطر مهمان هستند یا افرادی نظیر کارگران، کارمندان و سربازان که در محلّ کارشان غذاى روزانه به آن‌ها داده می‌شود، بر عهدۀ خودشان می‌باشد.

وی گفت: کسى که نماز عید فطر میخواند، مستحب است زکات فطره را پیش از نماز عید بدهد و اگر نماز عید نمیخواند، مى‌تواند ادای فطریه را تا ظهر عید به تأخیر اندازد.

رئیس حوزه علمیه اصفهان افزود: کفّارۀ افطار غیر عمدی روزه، به ازای هر روزه، حدود ۷۵۰ گرم طعام نظیر گندم یا پول آن است و کفّارۀ عمدی افطار روزه، به‌ازای هر روزه، شصت برابر آن می‌باشد.

او گفت: خرید سایر نیازمندی‌های متعارف فقرا، اعم از خوراکی و غیر خوراکی، با زکات فطره یا با کفّاره و تحویل به آنان جایز است و نیز انتقال مبلغ زکات فطره یا کفّاره به حساب آنان مانعی ندارد و لازم نیست عین پول به آن‌ها پرداخت شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: