به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان،علیرضا نصر اصفهانی، رئیس شورای شهر اصفهان ماموریت های تعریف شده شهرداری اصفهان را 320 مورد عنوان کرد وگفت: ماموریت های شهرداری در راستای آسایش و رفاه شهروندان است که مشارکت بخش خصوصی به ویژه در شرایط سخت کنونی می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات باشد.

وی اظهار کرد: محلی که امروز در آن فروشگاه رفاه امام علی (ع) احداث شده، جزئی از سرمایه‌های شهر است که سال‌ها دردمندانه بدون استفاده رها شده بود اما به همت شهرداری و با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی در جهت تأمین رفاه و آسایش مردم مورد استفاده قرار گرفت.

رئیس شورای شهر اصفهان  با اشاره به اینکه ایجاد شرایط برای حضور بخش خصوصی در پروژه های شهری اصفهان را در تراز شهرهای توسعه یافته و رو به رشد قرار می دهد، گفت: بهره برداری از فروشگاه رفاه میدان امام علی (ع) شعار پهن کردن فرش قرمز جلوی پای سرمایه‌گذاران و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاری آنان در شهر را به واقعیت تبدیل کرد.

نصر اصفهانی اظهار کرد: بودجه های دولتی و شهرداری پاسخگوی اجرای طرح ها نیست، براساس برنامه 5 ساله شهر اصفهان، شهرداری باید حدود 20 هزار میلیارد تومان عملیات مالی در شهر داشته باشد که بخش عمده آن با مشارکت سرمایه گذار فراهم می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: