به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، کتاب زندگینامه شهدای درچه شامل شرح حال  ۹۰ شهید ورزشکار درچه است.

. امام جمعه درچه در این رابطه گفت:کتاب تفسیر نمونه توسط چند مولف تهیه و با قلم آیت الله مکارم شیرازی نوشته شده است و لذا باید این کتاب با بهترین کیفیت چاپ شود، ضمن اینکه معیاری برای شهدای ورزشکار در نظر گرفته شود.

 چندی قبل نیز زندگینامه ۶۲ شهید ورزشکار شهر خمینی شهر منتشر شد.

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: