به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز یکشنبه - یکم تیر - با میانگین ۷۹ در وضعیت سالم ثبت شد.

شاخص کیفی هوا در نخستین ساعات امروز با میانگین ۵۴ همچنان در وضعیت سالم است.

بر این اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد ۶۸، خیابان استانداری روی عدد ۵۵، بزرگراه خرازی روی عدد ۷۵، خیابان پروین روی عدد ۵۳ و خیابان رودکی روی عدد ۵۶ گزارش می‌شود.

همچنین کیفیت هوا در شهر مبارکه با میانگین ۵۲، کاشان با میانگین ۸۵ و شاهین شهر با میانگین ۷۱ در وضعیت سالم است؛ وضعیت کیفی هوا در سایر ایستگاه‌های پایش شهرستان‌ها در دسترس نیست.

کلانشهر اصفهان از سه ماه نخست سال ۹۹، ۲ روز هوای پاک، ۸۵ روز هوای قابل قبول (سالم) و پنج روز ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرد در حالی که مدت مشابه سال گذشته برای این کلانشهر ۱۹ روز پاک، ۶۹ روز قابل قبول (سالم)، سه روز ناسالم برای گروه‌های حساس و دو روز بسیار ناسالم ثبت شده بود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن، دی اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، ازون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: