به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار با بیان اینکه ضعف نهادی استان اصفهان در حوزه کسب و کار، عدم داشتن برنامه ریزی مشخص در این حوزه می باشد، افزود: با تعیین مولفه های موردنیاز و برنامه ریزی دقیق و هدفمند می توان ضعف موجود را برطرف کرد. وی در ادامه گفت: اتاق بازرگانی اصفهان در حوزه کار و کارآفرینی و فناوری آماده همکاری با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.  

گلشیرازی همچنین به تشریح فعالیت های اتاق اصفهان در حوزه اشتغال از طریق ایجاد سرای رشد و نوآوری، شتاب دهنده ها و واحد پژوهش وبررسی های اقتصادی پرداخت. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین تصریح کرد: اتاق اصفهان در بخش گفتگوی ویژه خبری و سلسله برنامه های رهیافت با حضور هیات رئیسه،اعضای هیات نمایندگان و کارشناسان پارلمان بخش خصوصی اصفهان در راستای ایجاد فرهنگ خدمت، کارآفرینی و جهش اقتصادی حضور یافته است.

گلشیرازی در ادامه بر نقش مهم و کلیدی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اشتغالزایی استان تاکید کرد.

کامران کلانی، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در این دیدار با بیان اینکه در استان به اشتغالزایی آنگونه که شایسته است، اهمیت داده نمی شود، افزود: تعامل هر چه بیشتر اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و اداره تعاون در اشتغالزایی موثر بوده و لازم است مسئولان ذیربط نیز برنامه منظمی در خصوص مشاغل استان داشته باشند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: