به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان،  نایب رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی و تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان در چهارمین جلسه کمیسیون مسئولیت های اجتماعی و تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان گفت: باید زیرساخت ورود مردم به بورس و تداوم حضور آنها در این بازار فراهم شود.

مجتبی کاروان،ضمن تشریح اقدامات اتاق بازرگانی در زمان شیوع ویروس کرونا، اقزود: با ورود اتاق اصفهان به این حوزه اتفاقات خوبی در زمینه معیشتی و کمک های بهداشتی – درمانی رقم خورد. 

وی بالاترین میزان کمک در این حوزه را طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران مربوط به اتاق بازرگانی اصفهان دانست. کاروان با بیان اینکه با ورود ستاد مبارزه با کرونا اتاق بازرگانی اصفهان در زمینه کمک به حل مشکلات معیشتی ایجاد شده به واسطه این بیماری، جرقه یک پویش مردمی زده شد، افزود: در این زمینه با همراهی و تعامل اتاق بازرگانی، دانشگاه علوم پزشکی، بسیج و... اقدامات موثری صورت گرفت. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: کرونا برای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی فضای جدیدی در راستای مسئولیت اجتماعی رقم زد. کاروان با تاکید بر اینکه اکنون نقش مسئولیت اجتماعی بیش از گذشته مشهود است، گفت: مسئولیت اجتماعی افراد تنها منحصر به مسایل مادی نبوده و بخش عمده آن منوط به فرهنگسازی است. 

نایب رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی و تشکل ها در ادامه گفت: با توجه به شرایط بد اقتصادی موجود به منظور جلوگیری از ورود به بازارهای موازی، بهترین گزینه ورود به بازار پول وسرمایه است. کاروان با بیان اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی مدت مدیدی است در صف پذیرش بورس مانده اند، تصریح کرد: اکنون با توجه  به اقبال عمومی نسبت به سازمان بورس، لازم است مشکلات اینچنینی هر چه سریعتر رفع شود تا خاطره شیرینی از ورود به این بازار برای مردم باقی بماند.

 وی همچنین خواستار ایجاد ساز و کاری برای عرضه سهام بخش خصوصی در بورس، صدورمجوز ایجاد کارگزاریها و دفاتر سبدگردان و مشاوره در اصفهان ودیگر استان ها و ارایه خدمات آموزشی از سوی سازمان شد و افزود:تمامی این امور در ترغیب مردم برای ورود به این بازار و تداوم حضور آنها در بورس موثر است.   

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: