به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، هوای اصفهان  در نخستین ساعات امروز با میانگین ۹۷ همچنان در وضعیت سالم است.

شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد ۱۰۵، خیابان استانداری روی عدد ۹۹، بزرگراه خرازی روی عدد ۸۰، خیابان پروین روی عدد ۹۳ و خیابان رودکی روی عدد ۸۷ گزارش می‌شود.

همچنین کیفیت هوا در شهر مبارکه با میانگین ۶۲، شاهین شهر با میانگین ۷۰، نجف آباد با میانگین ۸۸ و خمینی شهر با میانگین ۸۷ در وضعیت سالم و در کاشان با میانگین ۱۰۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است..

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: