به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان،رئیس آتش نشانی شهر ایمان شهر گفت: جوان ٣۵ ساله اشترجانی (فلاورجان) هنگام خالی کردن آب استخر دچار برق گرفتگی شدید شد و جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: بازهم بی احتیاطی جان جوان دیگریرا گرفت، شهروندان باید قبل از انجام کار با برق ایمنی کامل را رعایت کنند، به ویژه اگر کار با برق و در کنار آب باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: