به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ علیرضا جهانگیری رئیس شورای اسلامی شاهین‌شهر، گفت: در راستای وظایف نظارتی شورا (مستند به ماده ۸۳ قانون مقررات شهرداری و شوراها) و همچنین پاسخ به نامه‌های سازمان محترم بازرسی، سوالاتی توسط نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر از حیث وظایف قانونی شهردار در صحن شورا مطرح شد که ضمن عدم حضور شهردار در جلسه رسمی، پاسخ سوالات ایشان به‌صورت کتبی در صحن قرائت و در پایان اعضای شورا از جوابیه ارسالی قانع نشدند.

وی افزود: در پی اتفاق فوق، ظهر امروز جلسه فوریتی اعضای شورای اسلامی شهر با اتحاد رأی اکثریت مبنی بر برکناری شهردار و واگذاری موقت این پست به سرپرست جدید، اتخاذ شد که قطع به یقین در اتخاذ این تصمیمات، منافع شهر و شهروندان لحاظ گردید.

رئیس شورای شهر در ارتباط با متن ماده ۸۳قانون مقررات شهرداری و شوراها، گفت: چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد و در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سوال مطرح می‌شود که در این صورت رئیس شورا سوال را کتبا به شهردار ابلاغ و حداکثر ظرف ده روز پس از آن، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سوال می‌باشد.

وی ادامه داد: چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری با امضای حداقل یک‌سوم اعضای شورا موضوع مجددا به صورت استیضاح ارائه می‌شود. شورای اسلامی شهر پس از طرح سوال یا سوالات و پاسخ شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتیکه شورا با اکثریت دو سوم کل اعضاء رای مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.

گفتنی است؛ سرپرست جدید، احمدرضا پری‌تبار معاون اسبق پشتیبانی و توسعه شهرداری شاهین‌‌شهر، با ۶رأی موافق برای این مسند انتخاب شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: